Kontakt

Sjedište / Prodaja

Adresa: Krstac BB, Teočak, 75414, BiH

Tel: +387 61 221 999

Proizvodnja:

Adresa: Husejnovići bb, 75414, BiH

Email: proizvodnja@teoplast.ba