60 S Strukturalna fasada

Konstrukcija:
Feal 60 K je sistem za izradu kontinuirane ili strukturirane, samonosive, u cjelini zastakljene, toplo izolirane fasadne konstrukcije od aluminijumskih profila.

Geometrija profila:
Vidljiva širina profila 60mm.
Vertikalni, nosivi profili – okomice (nivo I) su dubina: 41,88,118,158, 200, 270 mm.
Horizontalni profili – vodoravnice (nivo II;tj. nivo III u vertikalnom položaju ukoliko su u konstrukciji i pomoćne vodoravnice), dubina: 41,86,114, 156, 198 mm.
Horizontalni profili – pomoćne vodoravnice (nivo II), dubine:88, 200mm.

Tehničke karakteristike

Dubina okomice: 88 – 270 mm
Širina okomice: 60 mm
Vidljiva fuga: 20 mm
Uw ≥ 0.7 W/m2K