VariNova

Kutija,koja ima sve.

Ugradbena kutija VariNova dolazi u tri veličine (175, 205 i 240 mm) i dvije dubine (218 i 250 mm). Vanjski i unutarnji poklop-ci kao i priključni profili su od višekomornog PVC-a. Za indi-vidualne boje i teksture drvo dekora dostupne su odgovara-juće alu i PVC blende. Jedna od velikih prednosti VariNova kutije je i mogućnost naknadne ugradnje zaštite od insekata bez modificiranja kutije. Revizija se može ovisno o konkretnoj situaciji otvarati na dole ili unutra. VariNova se takođe može jednostavno adaptirati za različite ramove neovisno o njiho-vim proizvođačima i nudi jednostavnu montažu revizionog poklopca.

Ugradbena kutija VariNova ima svoju primjenu kako u no-vogradnji tako i pri renoviranju starogradnje, i neovisno se može kombinirati sa PVC, alu ili drvenim prozorskim ramom. Može biti montirana vidljiva ili skrivena iza maltera, unutra ili vani (opciono sa malterskom lajsnom). Osim mogućnosti montaže kako u nove tako i u stare objekte, VariNova kutija ispunjava stroge zahtjeve njemačkog pravilnika o uštedi en-ergije sa R-vrijednošću od ≥ 1,0 (m2 · k)/w.